Weldoordacht werkt beter

WhatWorks past wetenschappelijke kennis toe op praktische vraagstukken. Met name kennis over hoe mensen met problemen in beweging komen én blijven. We werken zoveel mogelijk met de best beschikbare kennis over 'wat werkt' en verbinden die kennis met de praktijkkennis van professionals. Samen met professionals ontwikkelen we aanpakken, geven we toegesneden trainingen, coachen we en borgen we vaardigheden en / of evalueren we resultaten. Onze bijdrage is praktisch en direct toepasbaar. Wij werken meestal met professionals die actief zijn in het sociaal domein of in het bank- en verzekeringswezen.

TrainingenVoor praatprofessionals


Wij werken graag voor en met 'praatprofessionals'. Professionals voor wie geldt dat het voeren van gesprekken een belangrijk onderdeel is van hun werk. Of het nu gaat om het werken met werkzoekenden, mensen met een (arbeids)beperkingen, vroegtijdig schoolverlaters, mensen met schulden en achterstanden, multi-pobleemgezinnen, et cetera, de professionals die hen begeleiden vervullen een cruciale rol. Zij hebben een vak en wij werken graag met hen samen aan het versterken van dat vakmanschap.


TrainingenOverige informatie

WhatWorks BV

● KvK-nummer: 27284574
● BTW-nummer: NL815459385B01Volg ons op Social Media

● Twitter
● Facebook
● Other
Dit is wat wij doen...
Training, Coaching, Ontwikkeling, Onderzoek en Advies.